Szczegółowe informacje o wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Instytucja Data Tytuł Link do dokumentu Link do odpowiedzi2 Status wniosku
Urząd Ochrony Danych Osobowych 18.09.2020 Wniosek do Prezesa UODO ws skargi dot wyszukiwarki twarzy PimEyes Organ udzielił odpowiedzi