Szczegółowe informacje o wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Instytucja Data Tytuł Link do dokumentu Link do odpowiedzi2 Status wniosku
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 07.09.2020 Wniosek do prezesa UOKiK dot. dalszych działań ws weryfikacji sposobu realizacji art.70a Prawa bankowego Organ udzielił odpowiedzi