Szczegółowe informacje o wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Instytucja Data Tytuł Link do dokumentu Link do odpowiedzi2 Status wniosku
Krajowa Administracja Skarbowa 06.11.2020 Wniosek do Szefa Krajowej Administracji Rządowej dotyczący zależności wskaźnikiem ryzyka, analizą ryzyka i żądaniami blokady Organ udzielił odpowiedzi