Szczegółowe informacje o wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Instytucja Data Tytuł Link do dokumentu Link do odpowiedzi2 Status wniosku
Ministerstwo Finansów 04.12.2020 Wniosek do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów dotyczący Systemu Informacji Finansowej Organ udzielił odpowiedzi