Szczegółowe informacje o wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Instytucja Data Tytuł Link do dokumentu Link do odpowiedzi2 Status wniosku
Ministerstwo Sprawiedliwości 21.12.2020 Wniosek do Ministra Sprawiedliwości dotyczący projektu ustawy o ochronie wolności słowa w internecie Organ udzielił odpowiedzi