Szczegółowe informacje o wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Instytucja Data Tytuł Link do dokumentu Link do odpowiedzi2 Status wniosku
Urząd Miasta Świdnik 16.02.2021 Wniosek do Burmistrza Miasta Świdnik dotyczący aplikacji monitorującej nieprawidłowości w gospodarowaniu odpadami komunalnymi Organ udzielił odpowiedzi