Szczegółowe informacje o wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Instytucja Data Tytuł Link do dokumentu Link do odpowiedzi2 Status wniosku
Urząd Ochrony Danych Osobowych 23.02.2021 Wniosek do UODO ws opinii projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw Organ udzielił odpowiedzi