Szczegółowe informacje o wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Instytucja Data Tytuł Link do dokumentu Link do odpowiedzi2 Status wniosku
Komenda Główna Policji 04.03.2016 Wniosek do Komendanta Głównego Policji dotyczący udziału w procedurze uchodźczej i dostępu do europejskich baz danych Organ udzielił odpowiedzi