Szczegółowe informacje o wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Instytucja Data Tytuł Link do dokumentu Link do odpowiedzi2 Status wniosku
Komenda Główna Straży Granicznej 04.03.2016 Wniosek do Komendanta Głównego Straży Granicznej dotyczący procedury uchodźczej Organ udzielił odpowiedzi