Szczegółowe informacje o wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Instytucja Data Tytuł Link do dokumentu Link do odpowiedzi2 Status wniosku
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej 01.03.2016 Wniosek do MRPiPS dotyczący pomocy socjalnej dla uchodźców Organ udzielił odpowiedzi