Szczegółowe informacje o wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Instytucja Data Tytuł Link do dokumentu Link do odpowiedzi2 Status wniosku
Urząd do Spraw Cudzoziemców 01.03.2016 Wniosek do Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców w sprawie relokacji Organ udzielił odpowiedzi