Szczegółowe informacje o wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Instytucja Data Tytuł Link do dokumentu Link do odpowiedzi2 Status wniosku
Urząd do Spraw Cudzoziemców 04.03.2016 Wniosek do Szefa UsdC dotyczący korzystania z uprawnień osób, których dane znajdują się w bazie Eurodac Czekamy na odpowiedź