Szczegółowe informacje o wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Instytucja Data Tytuł Link do dokumentu Link do odpowiedzi2 Status wniosku
Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu 10.08.2016 Wniosek do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Radomiu dot. informacji o statystykach korzystania z danych telekom. Organ odmówił udostępniania informacji ze względu na ochronę informacji niejawnych, innej tajemnicy ustawowo chronionej, prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy