Szczegółowe informacje o wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Instytucja Data Tytuł Link do dokumentu Link do odpowiedzi2 Status wniosku
Departament Tożsamości Cyfrowej 11.08.2016 Wniosek dotyczący dostosowania polskicj przepisów do reformy pchrony danych Organ udzielił odpowiedzi