Szczegółowe informacje o wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Instytucja Data Tytuł Link do dokumentu Link do odpowiedzi2 Status wniosku
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 11.08.2016 Wniosek dotyczący dostosowania polskich przepisów do reformy ochrony danych Organ udzielił odpowiedzi