Szczegółowe informacje o wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Instytucja Data Tytuł Link do dokumentu Link do odpowiedzi2 Status wniosku
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa 11.08.2016 Wniosek dotyczący dostosowania polskich przepisów do reformy ochrony danych Organ udzielił odpowiedzi