Szczegółowe informacje o wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Instytucja Data Tytuł Link do dokumentu Link do odpowiedzi2 Status wniosku
Ministerstwo Zdrowia 12.08.2016 Wniosek do Ministra Zdrowia dotyczący dostosowania polskich przepisów do reformy ochrony danych Organ udzielił odpowiedzi