Szczegółowe informacje o wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Instytucja Data Tytuł Link do dokumentu Link do odpowiedzi2 Status wniosku
Ministerstwo Rozwoju 12.08.2016 Wniosek do Ministra Rozwoju dotyczący dostosowania polskich przepisów do reformy ochrony danych Organ udzielił odpowiedzi