Szczegółowe informacje o wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Instytucja Data Tytuł Link do dokumentu Link do odpowiedzi2 Status wniosku
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 12.08.2016 Wniosek do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczący dostosowania polskich przepisów do reformy ochrony danych Organ udzielił odpowiedzi