Szczegółowe informacje o wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Instytucja Data Tytuł Link do dokumentu Link do odpowiedzi2 Status wniosku
Służba Kontrwywiadu Wojskowego 18.08.2016 Wniosek do Szefa SKW dotyczący sprawozdania z dostępu do danych telekom., pocztowych lub internetowych Czekamy na odpowiedź