Szczegółowe informacje o wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Instytucja Data Tytuł Link do dokumentu Link do odpowiedzi2 Status wniosku
Ministerstwo Finansów 18.08.2016 Wniosek do Ministra Finansów dotyczący sprawozdania z dostępu Służby Celnej do danych telekom., pocztowych lub internet. Sprawa wymaga wyjaśnienia