Szczegółowe informacje o wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Instytucja Data Tytuł Link do dokumentu Link do odpowiedzi2 Status wniosku
Komenda Główna Straży Granicznej 30.10.2016 Wniosek do Komendanta Głównego Straży Granicznej dotyczący kamer w strefie nadgranicznej Organ udzielił odpowiedzi