Szczegółowe informacje o wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Instytucja Data Tytuł Link do dokumentu Link do odpowiedzi2 Status wniosku
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 15.04.2021 Wniosek do Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dot. z ustawy antyterrorystycznej i statystyk sięgania po dane Organ udzielił odpowiedzi