Szczegółowe informacje o wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Instytucja Data Tytuł Link do dokumentu Link do odpowiedzi2 Status wniosku
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 02.08.2021 Wniosek do Rektora Uniwersytetu Medyczne w Lublinie na temat programu "Dobrze Cię widzieć" Czekamy na odpowiedź