Szczegółowe informacje o wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Instytucja Data Tytuł Link do dokumentu Link do odpowiedzi2 Status wniosku
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 28.10.2021 Wniosek do MSWIA dotyczący przeprowadzenia konsultacji publicznych projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji Organ udzielił odpowiedzi