Szczegółowe informacje o wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Instytucja Data Tytuł Link do dokumentu Link do odpowiedzi2 Status wniosku
Ministerstwo Zdrowia 15.12.2021 Wniosek do Ministra Zdrowia ws zakresu danych oraz sosobu i terminów przekazywania ich do Systemu Informacji Medycznej Organ udzielił odpowiedzi