Szczegółowe informacje o wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Instytucja Data Tytuł Link do dokumentu Link do odpowiedzi2 Status wniosku
Centralne Biuro Antykorupcyjne 16.11.2022 Wniosek do Szefa CBA dotyczący blokowania stron internetowych Organ udzielił odpowiedzi