Szczegółowe informacje o wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Instytucja Data Tytuł Link do dokumentu Link do odpowiedzi2 Status wniosku
Służba Kontrwywiadu Wojskowego 16.11.2022 Wniosek do Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego dotyczący blokowania stron internetowych Organ udzielił odpowiedzi