Szczegółowe informacje o wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Instytucja Data Tytuł Link do dokumentu Link do odpowiedzi2 Status wniosku
Ministerstwo Finansów 14.02.2017 Wniosek do Ministerstwa Rozwoju i Finansów dotyczący projektu ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów Organ udzielił odpowiedzi