Szczegółowe informacje o wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Instytucja Data Tytuł Link do dokumentu Link do odpowiedzi2 Status wniosku
Ministerstwo Finansów 20.02.2017 Wniosek do Ministerstwa Finansów w sprawie prac nad projektem ustawy o Centralnej Bazie Rachunków Organ udzielił odpowiedzi