Szczegółowe informacje o wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Instytucja Data Tytuł Link do dokumentu Link do odpowiedzi2 Status wniosku
Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku 28.02.2017 Wniosek do KWP w Białymstoku dotyczący korzystania z dostępu do danych telekomunikacyjnych i internetowych Organ udzielił odpowiedzi