Szczegółowe informacje o wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Instytucja Data Tytuł Link do dokumentu Link do odpowiedzi2 Status wniosku
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej 07.03.2017 Wniosek do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG dotyczący korzystania z dostępu do danych telekomunikacyjnych i internetowych Organ odmówił udostępniania informacji ze względu na ochronę informacji niejawnych, innej tajemnicy ustawowo chronionej, prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy