Szczegółowe informacje o wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Instytucja Data Tytuł Link do dokumentu Link do odpowiedzi2 Status wniosku
Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej 07.03.2017 Wniosek do Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej dotyczący korzystania z dostępu do danych telekomunikacyjnych i internetowych Organ udzielił odpowiedzi, Organ odmówił udostępniania informacji ze względu na ochronę informacji niejawnych, innej tajemnicy ustawowo chronionej, prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy