Szczegółowe informacje o wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Instytucja Data Tytuł Link do dokumentu Link do odpowiedzi2 Status wniosku
Komenda Główna Straży Granicznej 23.08.2016 Wniosek do KG Straży Granicznej dotyczący sprawozdania z dostępu kontroli skarbowej do danych telekom., pocztowych lub internet. Organ udzielił odpowiedzi