Szczegółowe informacje o wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Instytucja Data Tytuł Link do dokumentu Link do odpowiedzi2 Status wniosku
Ministerstwo Finansów 01.03.2017 Wniosek do Ministerstwa Finansów dotyczący informacji o Centralnym Mechanizmie Oceny Organ udzielił odpowiedzi