Szczegółowe informacje o wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Instytucja Data Tytuł Link do dokumentu Link do odpowiedzi2 Status wniosku
Sąd Okręgowy w Gdańsku 23.01.2017 Wniosek do Sądu Okręgowego w Gdańsku w sprawie informacji o wykrytych nieprawidłowościach w zakresie dostępu do danych Organ odmówił udostępniania informacji ze względu na ochronę informacji niejawnych, innej tajemnicy ustawowo chronionej, prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy