Szczegółowe informacje o wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Instytucja Data Tytuł Link do dokumentu Link do odpowiedzi2 Status wniosku
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 05.02.2024 Wniosek do Szefa ABW dotyczący korzystania z uprawnień z ustawy o działania antyterrorystycznych Organ udzielił odpowiedzi