Szczegółowe informacje o wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Instytucja Data Tytuł Link do dokumentu Link do odpowiedzi2 Status wniosku
Centrum e-Zdrowia 07.02.2024 Wniosek do Dyrektora Centrum e-Zdrowia dotyczący udostępnienia danych z Systemu Informacji Medycznej Organ udzielił odpowiedzi