Szczegółowe informacje o wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Instytucja Data Tytuł Link do dokumentu Link do odpowiedzi2 Status wniosku
Komenda Główna Policji 05.11.2016 Wniosek do KGP dotyczący porozumień z podmiotami świadczącymi usługi drogą elektroniczną