Szczegółowe informacje o wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Instytucja Data Tytuł Link do dokumentu Link do odpowiedzi2 Status wniosku
Służba Kontrwywiadu Wojskowego 05.11.2016 Wniosek do SKW dotyczący porozumień z podmiotami świadczącymi usługi drogą elektroniczną Organ udzielił odpowiedzi