Szczegółowe informacje o wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Instytucja Data Tytuł Link do dokumentu Link do odpowiedzi2 Status wniosku
Komisja Nadzoru Finansowego 11.04.2017 Wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego dotyczący projektu nowelizacji ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Organ udzielił odpowiedzi