Szczegółowe informacje o wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Instytucja Data Tytuł Link do dokumentu Link do odpowiedzi2 Status wniosku
Sąd Okręgowy we Wrocławiu 11.04.2017 Wniosek do Sądu Okręgowego we Wrocławiu dotyczący kontroli danych pozyskiwanych przez Policję Organ udzielił odpowiedzi, Organ odmówił udostępniania informacji ze względu na ochronę informacji niejawnych, innej tajemnicy ustawowo chronionej, prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy