Szczegółowe informacje o wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Instytucja Data Tytuł Link do dokumentu Link do odpowiedzi2 Status wniosku
Sąd Okręgowy w Łodzi 11.04.2017 Wniosek do Sądu Okręgowego w Łodzi dotyczący kontroli danych pozyskiwanych przez Policję Organ przedłużył termin na odpowiedź, Organ odmówił udostępniania informacji ze względu na ochronę informacji niejawnych, innej tajemnicy ustawowo chronionej, prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy