Szczegółowe informacje o wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Instytucja Data Tytuł Link do dokumentu Link do odpowiedzi2 Status wniosku
Koordynator Służb Specjalnych 14.06.2017 Wniosek do Koordynatora Służb Specjalnych dotyczący reformy systemu polskich służb poprzez powołanie ABN