Szczegółowe informacje o wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Instytucja Data Tytuł Link do dokumentu Link do odpowiedzi2 Status wniosku
Ministerstwo Zdrowia 28.04.2016 Wniosek do Ministerstwa Zdrowia dotyczący wprowadzenia Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego przy współpracy z sektorem bankowym Organ udzielił odpowiedzi