Szczegółowe informacje o wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Instytucja Data Tytuł Link do dokumentu Link do odpowiedzi2 Status wniosku
Koordynator Służb Specjalnych 11.05.2016 Wniosek do Ministra - Koordynatora Służb Specjalnych dotyczący jawnej części audytu przeprowadzonego w służbach specjalnych Organ udzielił odpowiedzi