Szczegółowe informacje o wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Instytucja Data Tytuł Link do dokumentu Link do odpowiedzi2 Status wniosku
Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego 31.05.2016 Wniosek do Przewodniczącego Zarządu KZK GOP dotyczący danych zapisywanych na Śląskiej Karcie Usług Publicznych Organ udzielił odpowiedzi