Szczegółowe informacje o wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Instytucja Data Tytuł Link do dokumentu Link do odpowiedzi2 Status wniosku
Centralne Biuro Antykorupcyjne 02.02.2017 Wniosek do Centralnego Biura Antykorupcyjnego dotyczący kontroli oświadczeń majątkowych Organ udzielił odpowiedzi