Szczegółowe informacje o wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Instytucja Data Tytuł Link do dokumentu Link do odpowiedzi2 Status wniosku
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 01.08.2017 Wniosek do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczący bazy zdjęć paszportowych Organ udzielił odpowiedzi