Szczegółowe informacje o wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Instytucja Data Tytuł Link do dokumentu Link do odpowiedzi2 Status wniosku
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych 09.08.2017 Wniosek do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dotyczący skarg na brak informacji o kontrolach operacyjnych Organ udzielił odpowiedzi